Säkerhetsfilm

Kontorsmiljöer och Butiker

Det blir vanligare med stora glasytor i både butiker och kontorsmiljöer. Det ger ett ljust och luftigt intryck. För att få en säkrare arbetsmiljö där medarbetare, inredning och känslig utrustning inte riskerar att skadas av glassplitter rekomenderar vi en förstärkining med splitterskyddsfilm på glasytorna. Att kombinera äkerhetsfilm med larm och andra stöldskydd, minskar dessutom risken för inbrott. Glaset sitter fast i filmen, det gör det svårare att ta sig igenom den vägen även om det krossas.

Skolor

I miljöer med mycket lek och rörelse är det extra viktigt att förhindra splitterskador när olyckan väl är framme. Dessutom utsätts skolor ofta för vandalism och inbrott. Säkerhetsfilm är både ett kostnadseffektivt skydd och en bra kompletering till person- och stöldskydd.

Antigraffiti

Att drabbas av vandalism, klotter och annan skadegörelse är ett stort och kostsamt problem. Ett hållbart och motståndskraftigt skydd är antigraffiti film. Utan att synas skyddar den ytan under mot skadegörelse av de flesta slag. På alla plana och glatta ytor kan den lätt monteras och sedan demonteras om det skulle behövas.

Industrier

Inom industrin har många en farlig arbetsmiljö där de hanterar explosiva material eller maskiner som arbetar under högt tryck. För att skydda sig i sådana miljöer är det vanligt att använda ett laminerat säkerhetsglas med ett lager plastfilm mellan två eller flera glas. Komplettera glaset med säkerhetsfilm för att undvika att glassplitter flyger från baksidan vid en kraftig explosion.